a

Поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре, Заштитник грађана подсећа да Србија још није одредила орган који ће вршити функцију Националног механизма за превенцију тортуре, сходно обавези преузетој ратификацијом Опционог протокола уз Конвенцију Уједињених нација против тортуре. Испуњавање те обавезе омогућиће знатно успешнију борбу против  мучења и било ког другог облика нечовечног  и понижавајућег  поступања.

Превенција тортуре није само питање међународног кредибилитета наше земље, већ је императив за очување достојанства свих грађана и основа наше демократске државе. Заштитник грађана, у складу са својим Уставним и законским овлашћењима и дужностима, редовно контролише поштовања права лица лишених слободе која се налазе у притвору, затворима, полицијском задржавању, на извршењу мера безбедности, у социјалним и психијатријским стационарним установама а који су препознати као најчешће жртва тортуре.

На основу сагледавања постојећег стања Заштитник грађана  је констатовао да у Србији не постоји системска тортура, али су услови смештаја лица лишених слободе лоши до те мере да се у великом броју случајева могу окарактерисати као понижавајући и као такви садрже у себи елементе злостављања.

Заштитник грађана ће током 2011. године наставити са мониторинг посетама, с тим што ће посебну пажњу посветити поштовању људских права особа са менталним потешкоћама смештеним у психијатријским болницама.

Тим поводом  ће заменик заштитника грађана  за права лица лишена слободе Милош Јанковић са стручним тимом у чијем саставу су психијатри и лекари форензичари, започео је низ појединачних посета психијатријској болници Лаза Лазаревић у Београду. Планирано је да током ове године обиђе све  психијатријске болнице у Србији.

Поводом Међународног дана подршке жртвама тортуре, заменик заштитника грађана Милош Јанковић  данас учествује на округлом столу у Центру за културну деконтаминацију у организацији ИАН-а док ће у понедељак, 27. јуна, учествовати на конференцији МДРИ посвећеној особама са менталним тешкоћама.