a

Заштитник грађана изражава задовољство због става Владе Србије да предузетницама-породиљама, које су од Пореске управе последњих месеци добијале захтев да ретроактивно плате порез за доприносе, држава треба да измири дуг. Тиме је оснажена Препорука Заштитника грађана од 16. марта ове године да Пореска управа поништи решења којима је приватним предузетницама за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета утврђен допринос за обавезно социјално осигурање по основу самосталне делатности и да им врати новац који су по том основу уплатиле.

Пореска управа Министарства финансија је, одговарајући на ту препоруку, раније обавестила Заштитника грађана да је неће извршити. Најновији став Владе Србије је охрабрујући, јер најављује анулирање одлуке Пореске управе коју је Заштитник грађана окарактерисао као штетну за грађане и за државу.

Заштитник грађана подсећа да Пореска управа, примењујући исти закон, годинама није наплаћивала допринос за обавезно социјално осигурање по основу самосталне делатности. Инсистирање да се исти закон након неколико година почне примењивати неповољније по грађанке противречи демократском правилу да је поштовање права и слобода грађана највиши принцип у раду сваког органа јавне власти.