a

Заштитник грађана Саша Јанковић примио је записник са седнице и одлуке Управног одбора Клиничког центра Ниш којима се тежи отклањању неправилности у раду које је утврдила контрола републичког омбудсмана, али и увођењу реда у друге аспекте рада те значајне здравствене установе. У вези са тим, Заштитник грађана жели да јавно изрази своје задовољство због садржине тих одлука.

„Одлуке Управног одбора Клиничког центра у Нишу пут су ка ефикаснијем, доступнијем, бржем, јефтинијем и законитијем лечењу грађана, односно спречавању низа неправилности и незаконитости. Желим да верујем да ће бити спроведене у потпуности, а то ће бити и проверено“, саопштава републички омбудсман.

Управни одбор КЦ Ниш закључио је (а директор наредио) да се прекида допунски рад за који није добијена прописана сагласност Министарства здравља; да се уведе сменски уместо допунског рада, да се прибаве подаци о томе који запослени раде и ван Клиничког центра, да Управни одбор одобрава службене путеве у иностранство. На седници управног одбора отворене су и друге теме, као што су финансирање службених путева лекара од стране фармацеутских компанија, начин вршења јавних набавки, сукоб интереса и друга питања од значаја за правилно функционисање сваке здравствене и јавне установе.

Заштитник грађана позива руководства свих медицинских установа у земљи да се упознају са садржином и исходима поступка контроле који је водио у Клиничком центру Ниш, укључујући и одлуке Управног одбора тог центра, како би и сами, не чекајући контролне органе, по потреби унапредили и исправили свој рад, у интересу пацијената и достојанства медицинске струке.

Копија записника са седнице УО КЦ Ниш и одлука директора која је достављена Заштитнику грађана доступна је на интернет страници www.zastitnik.rs

Заштитник грађана одржао је и више састанака са удружењем пацијената оболелих од мултиплекс склерозе, у настојању да се обезбеди доступнија здравствена заштита и примена најсавременијих метода у лечењу те и других болести, подједнако свим грађанима Србије. Заштитник грађана наставиће разговоре и са Министарством здравља и са Фондом за здравствено осигурање, ради унапређивања положаја ових и других пацијената.


panel flajer