a

Представљен извештај Заштитника грађана и Панела младих саветника

alt

Поводом дана људских права 10. децембра у Медија центру представљен је извештај Заштитника грађана и Панела младих саветника „Заштита деце од насиља у школама“. Извештај је настао као резултат истраживања које су чланови Панела младих саветника обавили у 72 основне и средње школе, са укупно 1257 анкетираних ученика, у 13 школских управа на територији Србије.  Такође, ово је прво истраживање које је један државни орган спровео на тему насиља у школама непосредним учешћем саме деце/ученика.

Циљеви истраживања били су да се сазнају процене и ставови ученика о распрострањености насиља у школама, да ли и како школе информишу ученике о њиховим правима и обавезама у превенцији и заштити ученика од насиља, како школе испуњавају своју обавезу да формирају Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, ко су чланови тимова и да ли су ученици у поседу тих информација у случају да им је потребна заштита. Посебно је било значајно утврдити да ли школе раде на томе да обуче, оснаже и подрже децу да учествују у активностима превенције  и заштите од насиља у школама.

Резултати истраживања показали су да је, према мишљењу и проценама деце, степен насиља у школама, и то како вршњачког, тако и насиља наставника према деци, још увек алармантан и поред тога што су донети стратешки документи, закони и подзаконски прописи, који садрже јасна и обавезујућа правила, детаљно и прецизно разрађене активности и дефинисане процедуре превенције и интервенције које су образовно-васпитне установе дужне да предузимају, као и одређене обавезе и улоге свих у образовно-васпитним установама у циљу превенције и заштите деце и ученика од насиља.

Заштитник грађана је формулисао сет препорука које ће бити достављене  Министарству просвете и науке и установама образовања и васпитања, а у којима је указао на неопходне практичне кораке које треба да предузму у оквиру својих овлашћења и надлежности у циљу превенције и заштите деце од сваког облика насиља, насиља у школама.

Презентацији је поред заштитника грађана Саше Јанковића и заменице заштитника грађана за права детета Тамаре Лукшић - Орландић и њихових сарадника, присуствовала и већина чланова Панела. Резултате истраживања представила је Снежана Нешић, координатор Панела младих саветника. Тиме је на свечани, али и продуктиван начин заокружен једногодишњи рад Панела младих саветника Заштитника грађана..

-----

Састанак са представницима организација које се баве ЛГБТ правима

Поводом 10. децембра, Међународног дана људских права, заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић одржала је састанак са представницима организација које се баве ЛГБТ правима (Геј стрејт алијанса, Квирија и Гејтен – ЛГБТ).

Састанак је одржан у циљу размене информација о актуелном положају ЛГБТ популације у Србији и унапређењу сарадње између ових организација и Заштитника грађана.

b_300_0_16777215_00_images_stories_aktivnosti_lgbt.jpegЗаменица Тамара Лукшић – Орландић представила је активности и извештај Заштитника грађана о стању људских права и положају ЛГБТ популације у Србији за 2009 и 2010. г.

Представници ЛГБТ организација упознали су заменицу заштитника грађана са проблемима са којима се свакодневно суочавају ЛГБТ особе. Посебно су указали на проблеме на које наилазе трансродне особе приликом регулисања правног статуса и представили су активности које предузимају у циљу превазилажења овог проблема. Констатовано је да, иако  је остварен одређени напредак у области заштите ЛГБТ права, још увек је присутна  недовољна сензибилисаност, одсуство отворене и двосмерне комуникације и иницијативе државних органа у решавању питања која се тичу остваривања права ЛГБТ особа.

У циљу даљег  унапређења положаја ЛГБТ популације, договорени су најефикаснији модели сарадње као и континуитет састанака и размене информација.