a

Поводом дана људских права заменик заштитника грађана др Горан Башић одржао је у Пријепољу и Новом Пазару радне састанке са представницима НВО из овог дела Србије. Представници/це  НВО, међу којима је највише било оних који заговарају признавање и унапређење права особа са инвалидитетом, националних мањина, Рома и остваривање родне равноправности, указали су и овог пута на проблеме са којима се суочавају грађани/ке приликом остваривања људских права у локалним самоуправама и истакли да је сарадња са Заштитником грађана и другим независним телима допринела решавању појединих проблема.

Заменик заштитника грађана је имао и посебан састанак са представницима градске управе у Новом Пазару на коме је било речи о унапређењу положаја Рома у насељу "Блажево". Са задовољством је потврђено да су након поступка који је водио Заштитник грађана у вези са притужбом Рома из овог насеља, градска управа и Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, у духу праксе добре управе, на путу да реше у кратком року основне проблеме житеља овог насеља, а у догледном времену и проблеме у вези са статусом насеља. Најзад, у вези са остваривањем права бошњачке националне мањине на културну аутономију, заменик заштитника грађана је разговарао са председником Националног савета Бошњакау Србији Есадом Џуџевићем.