a

b_300_0_16777215_00_images_stories_protokol_za_sajt.jpeg

У складу са  Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, заштитник грађана Саша Јанковић  и покрајинска омбудсманка АП Војводине Анико  Мушкиња Хајнрих , потписали су данас Меморандум о сарадњи. Документом се ближе  уређује   сарадња Заштитника грађана у обављању послова Националног механизама за превенцију тортуре и Покрајинског Омбудсмана.

 Сарадња Заштитника грађана са Покрајинским омбудсманом у пословима Националног механизма за превенцију тортуре оствариваће се тако што ће Покрајински омбудсман учествовати у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којма су смештена лица лишена слободе. Предвиђено је, такође, да покрајински омбудсман учествује и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Покрајински омбудсман ће бити укључен и  у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.

Законом о допуни Закона о ратификцији опционог протокола Заштитник грађана од 28. јула 2011. прописано је да Заштитник грађана  обавља послове  националног превентивног механизма  за превенцију тортуре у Србији.

Заштитник грађана ће ускоро  објавити јавни позив за учешће  цивилног сектора у обављању послова  националног механизма за превенцију тортуре.