a

b_300_0_16777215_00_images_stories_okrugli_sto_mehanizmi.jpeg

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић изјавио је данас да тортура у Србији не може бити искорењена, али да је уз превентивно деловање могуће да се сведе на најмању меру. "Тортура као појава постоји и увек ће постојати. Није је могуће искоренити, али циљ је довести је на најмању могућу меру превенцијом, односно утврђивањем тортуре", рекао је Јанковић на данашњем округлом столу "Представљање Националног механизма за превенцију тортуре" у Београду, у организацији Заштитника грађана РС и Мисије ОЕБС у Србији.

Према његовим речима, како би степен тортуре био смањен, потребно је деловати превентивно, тако што ће надлежни, републички заштитник грађана и покрајински омбудсман обилазити места потенцијалне тортуре, разговарати са особама које су тамо смештене и стручњацима који раде са њима.

Рут Ван Ријн, шефица Одељења за владавину права и људска права у Мисији ОЕБС у Србији је истакла да је ОЕБС и Заштитник грађана заједно развили систем који су неопходни да се врши надзор над спровођењем закона, а такође је врло важна улога невладиног сектора, који има велико искуство у надзорима установа затвореног типа.

Наиме, Заштитник грађана је Законом о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака одређен да обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре. У обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре Законом је предвиђена  сарадња са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, у складу са законом.

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.

На округлом столу су представљени основни принципи и досада предузете активности Заштитника грађана РС на успостављању Националног механизма за превенцију тортуре, као и модели сарадње Заштитника грађана РС са Покрајинским омбудсманом и цивилним друштвом. Такође су најављене посете више од 80 установа широм Србије како би се појачао степен превенције, а смањио ниво тортуре у установама затвореног типа.

Учесници расправе су представници релевантних државних органа, домаћих и страних организација.