a

Заштитник грађана утврдио је низ неправилности у окружним затворима и казнено поправним заводима које се односе на услове смештаја затвореника. Контрола обављена у Казнено-поправном заводу у Нишу је показала да су у павиљону „Ц“ купатила руинирана, влажна, са  неодговарајућим санитарним уређајима и недовољном приватношћу. Тоалети и купатила су руинирана, влажна и без довољне приватности и у затвореном одељењу Окружног затвора у Новом Саду и Окружном затвору у Лесковцу.

На основу стања утврђеног током контроле Заштитник грађана је упутио  препоруке у којима се од окружних затвoра и казнено - поправног завода тражи да изврше адаптацију тоалета и купатила и обезбеде чисте и суве просторије са примереним санитарним уређајима, у којима је обезбеђена приватност.

Контрола коју је Заштитник грађана обавио у Казнено-поправном заводу Пожаревац–Забела показале је да су повређена права притвореника на здравствену заштиту у VII павиљону, јер им је отежан контакт са лекаром, а тиме и могућност остваривања благовременог прегледа и адекватног лечења.

У Препоруци коју је Заштитник грађана упутио након контроле наведено је да се омогући да лекар једанпут у току месеца обиђе сва лица лишена слободе која се налазе у VII павиљону, тако што ће ући у сваку просторију односно спаваоницу и у разговору са њима утврдити да ли постоји потреба за лекарским прегледом или не.