a

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је данас Високом савету судства, Народној скупштини и Влади Републике Србије Мишљење о проблемима у раду Високог савета судства. Мишљењем се указује на то да је, због низа околности које се у Мишљењу наводе, рад Високог савета судства у садашњем саставу постао нелегитиман. Заштитник грађана сматра да ВСС у таквим условима не може извршити уставну и законску дужност да гарантује независност и самосталност судова и судија, што је основ за законито и правилно остваривање права грађана на фер и правично суђење.

Заштитник грађана препоручио је ВСС да престане са радом у садашњем, непотпуном саставу, да тај и други надлежни државни органи предузму све како би се састав ВСС ускладио са одредбама Устава, а пре свега обезбедила већина судија у њему. Такође, Заштитник грађана сматра да све одлуке које је ВСС донео у неправилном саставу, без већине судија у својим редовима, треба да буду поништене. Заштитник грађана је мишљење дао поводом притужбе Друштва судија Србије, као и других сазнања о раду ВСС.

Целокупан текст Мишљења је доступан на сајту Заштитника грађана www.zastitnik.rs.