a

Заштитник грађана је 26. јануара 2011. године упутио извештај Поткомитету за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака Уједињених нација (Поткомитет) који садржи информације о свим активностима Националног механизма за превенцију тортуре у последњих шест месеци, од када је Заштитник грађана одређен  да обавља послове Националног механизма.

Разлог достављања извештаја је допис од 21. децембра 2011. године који је Заштитник грађана примио од Поткомитета. Дописом су од Заштитника грађана тражене информације о методологији рада, као и о плану рада – активностима Националног механизма за превенцију тортуре Републике Србије за 2012. годину. Поткомитет је изразио нарочито интересовање за упознавање са активностима о представљању Националног механизма за превенцију тортуре и специфичним превентивним фокусом који ће Национални механизам за превенцију тортуре имати у раду. У допису је истакнуто да Поткомитет жели да одржи континуиран дијалог са Заштитником грађана у складу са чланом 11(б) Опционог протокола.