a

Заштитник грађана изражава задовољство што је Предлогом закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је Влада упутила Народној скупштини на усвајање по хитном поступку, уједно прихваћена и иницијатива Заштитника грађана за преиспитивање  застарелости кривичног гоњења за кривично дело против полне слободе, учињено према детету. Заштитник грађана је предложио да у случајевима кривичног дела против полне слободе учињеном према детету, застарелост дела почиње тећи од стицања пунолетства.

Досадашња истраживања и пракса указују да у највећем броју ових случајева кривично дело застарева док дете жртва не постане пунолетно. Починиоци оваквих кривичних дела су по правилу, особе блиске детету, или се у односу на дете налазе у положају моћи, упозорава Заштитник грађана и наглашава да је једино правично и правилно решење омогућити детету да стицањем пунолетства донесе одлуку да ли ће кривично гонити починиоца.

Истовремено, од радне групе Министарства правде се очекује да ће наставити са радом на унапређивању и иновирању Кривичног законика, како је и најављено  из овог министарства, као и да ће у блиској будућности бити прихваћени сви остали предлози садржани у Иницијативи Заштитника грађана, који се односе на родно засновано насиље и заштиту детета. Тиме би се Кривични законик усагласио са Националном стратегијом за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима, Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, као и стандардима  успостављеним Конвенцијом Савета Европе о превенцији и борби против насиља у породици, којој ће Србија, надамо се, ускоро и приступити.