a

Имајући у виду уочене проблеме у примењивању афирмативних мера за упис ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије, заменик заштитника грађана Горан Башић разговарао је са помоћником министра просвете и науке Слободаном Јауковићем и председником Националног савета ромске националне мањине Витомиром Михајловићем. Саговорници су се сагласили да је упис ученика ромске националности путем афирмативних мера потребно системски уредити и донети прецизна упутства за њихово спровођење.

С обзиром на значај образовања за свеукупну друштвену интеграцију Рома, Заштитник грађана је у оквиру истраживања о положају Рома којe је спровео у 2011. години, посебну пажњу посветио области образовања. Заменик заштитника грађана је истакао да су на проблем  уписа ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије путем афирмативних мера, указали и сами грађани у ромским насељима, као и да ће Заштитник грађана упутити одговарајуће препоруке за унапређење постојећег стања.