a

Свим женама Србије честитам  8. март Међународни дан жена.

Без обзира што су жене у нашем друштву и институцијама постале видљивије, а многе од њих су довољно еманциповане да се не осећају неравноправно, постоји објективна и прека потреба да се унапреди положај жена  у нашем друштву.

Данас је у Србији више жена на истакнутим  позицијама  у законодавној, извршној и судској власти, војсци и полицији, у привреди и другим друштвеним сферама него пре десетак година. Истовремено, прошле године до новембра, у Србији  су од стране својих супруга, некадашњих супруга, садашњих односно некадашњих партнера убијене  44 жене.

Иако у прошлости често банализовано, у Србији је и даље актуелно остваривање историјских циљева  утврђених на првом обележавању  Међународног дана жена  8. марта далеке 1911. године. Родно заснована дискриминација још је присутна, посебно код запошљавања, заузимања високих друштвених функција, напредовања до руководећих положаја, али и у свакодневном животу.

Заштитник грађана чврсто стоји на становишту да је родно заснована дискриминација, којом се крше  начела равноправности и људског достојанства, чини штету припадницима оба рода - и мушког и женског, и да спутава остваривање наших индивидуалних, друштвених и институционалних потенцијала.