a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/jagodina 1.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/jagodina 1.bmp image/bmp
jagodina 1.bmpЗаштитник грађана је упутио препоруку Градској управи града Јагодине у вези пропуста који су чињени на штету грађана приликом додељивања  јединственог матичног броја грађана. Градска управа Града Јагодине, поступила је по препоруци и на тај начин унапредила рад својих служби у најбољем интересу грађана.

Истовремено, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу је на основу препорука Заштитника грађана јединицама локалне самоуправе упутило свим органима који извршавају поверене послове матичних књига, Мишљење о примени прописа који се односе на поступак уписа ЈМБГ у матичну књигу рођених.