a

Највиша дужност лекара је да учини све што је најбоље за пацијента, и све административне процедуре треба да буду прилагођене том циљу медицине, сагласили су се заштитник грађана Саша Јанковић и председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Драган Цветић на састанку у просторијама републичког омбудсмана.

Заштитник грађана и председник синдиката позивају све лекаре који сматрају да су неправедно кажњени због преписивања лекова пацијентима, да се обрате републичком омбудсману, непосредно или преко синдиката.