a

О решавању статуса „правно невидљивих“ лица у Србији Заштитник грађана је припремио посебан Извештај и пред Владом Републике Србије је покренуо Иницијативу за измене и допуне Закона о ванпарничном поступку на основу којих лица која право на упис у матичну књигу рођених не могу да остваре у управном поступку, то могу да учине пред судом.

У разговору који је о овим питањима вођен у Народној скупштини учествовали су високи представници Уједињених нација и Делегације Европске комисије, бивши и садашњи комесар за људска права Савета Европе, председница Народне скупштине, министри у Влади задужени за ресоре унутрашњих послова, правде и људских права, а у дискусији и представници невладих организација и стручњаци. Међу учесницима у разговору били су и Повереница за заштиту равноправности, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, Покрајинска омбудсманка АП Војводина.

Упркос сагласју учесника у разговору да је реч о проблему који годинама онемогућава, не малом броју људи, остваривање основних људских права и који је настао искључиво пропустима и неефикасношћу појединих органа јавне управе, утисак је да ће о Иницијативи Заштитника грађана народни посланици одлучивати тек у новом сазиву. Заштита људских права не би требало да  буде „одлагана“ већ решавана пред надлежним органима у најкраћим поступцим, без одлагања и у најбољем интересу грађана. Уколико не постоји могућност сазивања редовне седнице Народне скупштине, односно док се не створе услови за то, Заштитник грађана очекује од органа јавне управе да неодложним доношењем подзаконских аката омогуће „правно невидљивим“ лицима, рођеним на територији Републике Србије, да у законом прописаном року буду уписана у матичне књиге рођених.