a

b_300_0_16777215_00_images_stories_medel.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је данас са Симон Габорје и Хансом Бучером, представницима Европског удружења судија и тужилаца за демократију и слободу (МЕДЕЛ) о активностима Заштитника грађана у вези са прутужбама које се односе на спровођење општег избора судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, ревизију општег избора и успостављање нове мреже правосудних органа.

Заштитник грађана је госте обавестио о најзначајнијим пропустима и отвореним питањима избора и реизбора носилаца правосудних функција, као и изазовима независности и самосталности у раду судске и тужилачке професије, те о начинима њиховог превазилажења.

Радна посета представника МЕДЕЛ-а државним органима, институцијама и невладиним организацијама одвија се у Србији ради анализе усклађености правосудног система са општеприхваћеним правилима међународног права о примени начела судијске независности и тужилачке самосталности, о односу судија и тужилаца са другим правосудним професијама, као и поверењу грађана у правосудни систем.