a

Десетине хиљада радника остаје без својих Уставом загарантованих права из радних односа зато што је држава деценијама допуштала да послодавци крше закон и не уплаћују законом прописане доприносе за социјално, здравствено и пензионо осигурање, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић у разговору са радницима предузећа у стечају "Ратко Митровић" из Крагујевца који осам дана штрајкују глађу.
Неправедно је садашње законско решење по коме штету за то што је послодавац кршио закон, а држава му то толерисала, сноси радник. Када се на то додају неуспеле и спорне приватизације, економска криза и незапосленост, добијамо огроман људски и социјални проблем у Србији, нагласио је Јанковић.

Влада Републике Србије је овај проблем решавала парцијално, уредбама и закључцима, које су се могле применити на нека предузећа, што је друга, којима нису уплаћивани доприноси, довело у још неповољнији положај. Ја сам у годишњем извештају Народној скупштини још пре две или три године, навео је Јанковић, указивао управо на овај проблем, али на жалост, системског решења у виду закона није било.
Због тога ћу сада поднети и формалну иницијативу за доношење закона којим би свим радницима који су лишени својих, по Уставу неотуђивих права, та права била  призната, а држава била обавезна да од послодаваца тужбама и другим правним средствима наплати дугове према републичким фондовима, изјавио је заштитник грађана. Послодавци су били дужни да уплаћују доприносе државним фондовима, а не радницима и радници не смеју да сносе штету што послодавац није плаћао своје дугове. Раднику који има доказ да је био у радном односу припадају сва права из радног односа, а обавеза државе је била, а и данас је, да послодавце принуди на поштовање закона. Радник је допринос зарадио својим радом и ако га послодавац није уплатио радник за то не сме да сноси штету.

Ја са овог места желим да охрабрим раднике да истрају у борби за своја права, рекао је Јанковић, што никада у историји није био лак и брз посао, али позивам да то не чине на начин који додатно угрожава  њихове животе, здравље и породице.

Јанковић је информисао представнике медија да је примио притужбу радника предузећа "Ратко Митровић" и да прикупља потребну документацију за контролу државних органа који треба да раде по њиховим захтевима.