a

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава задовољство због данашње одлуке Уставног суда који је, по предлогу Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одлучио да је неуставна одредба Закона о војним службама безбедности према којој се листинг, локација и други подаци о разговорима грађана могу прибавити без одлуке суда.

„Уставни суд је одбранио право на приватност разговора и других комуникација грађана, како је оно загарантовано Уставом. То значи да ће не само Војнобезбедносна агенција, већ и Безбедносно информативна агенција и Министарство унутрашњих послова податке о разговорима грађана од сада морати да прибављају по одлуци суда, а не својих руководилаца или лица које они овласте. Сада се рад тих органа, али и правосуђа, мора организовати тако да судови у најкраћем могућем року, без одлагања, одлучују о предлозима за примену мера, како безбедност грађана и државе, и интерес откривања починилаца кривичних дела не би били угрожени“, став је заштитника грађана Саше Јанковића. Заштитник грађана је о одлуци Уставног суда већ разговарао са министарком правде, министром унутрашњих послова и директорима Војнобезбедносне агенције и Безбедносно-информативне агенције, како би на време биле предузете све мере за њено ваљано спровођење.

Предлог који су Уставном суду упутили Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности подржали су Удружење новинара Србије, Независно удружење новинара Србије, Адвокатска комора Србије, Друштво судија Србије, Удружење тужилаца Србије, Београдски центар за људска права, Београдски центар за безбедносну политику и низ других организација цивилног друштва.