a

Извештај тима Националног превентивног механизма, који су након контролне посете Полицијској управи Јагодина 12. марта 2012. године сачинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.

Полицијској управи Јагодина упућено је 14 препорука мера за отклањање уочених недостатака у седишту Управе и СПИ Јагодина.

Препоруке:

Седиште Управе:

1. Унутар просторија за задржавање у седишту ПУ Јагодина инсталираће се славине за текућу воду (водећи рачуна да славина не представља ризик за повређивање или оштећење - по моделу постојећих испирача за тоалет), или ће се задржаним лицима омогућавати довољне количине воде за пиће у оригиналној пластичној амбалажи.

2. ПУ Јагодина ће задржаним лицима омогућити један оброк хране најкасније у року од 6 сати од момента лишења слободе, а у случају да задржавање траје дуже од 12 сати, задржаном лицу ће се обезбедити три оброка хране дневно (доручак, ручак и вечера).

3. ПУ Јагодина ће постављањем грејних тела у просторијама за задржавање у седишту ПУ Јагодина обезбедити њихову примерену загрејаност у зимским условима.

4. ПУ Јагодина ће у просторијама за полицијско задржавање инсталирати дугме електричног звона за позивање дежурног полицијског службеника.

5. У седишту ПУ Јагодина ће се водити посебна евиденција о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника, посебно подаци о доношењу воде, евентуално хране.

6. ПУ Јагодина ће унапређењем система видео надзора у просторијама за задржавање у седишту ПУ обезбедити приватност задржаних лица, на тај начин што део око WC шоље неће бити јасно видљив, уз задржавање постојећег квалитета видео надзора и очувања безбедности.

7. ПУ Јагодина ће унапредити система чувања одузетих предмета од задржаних лица, на тај начин што ће формирати посебно сместиште које се закључава, а у ком ће се обезбедити предмети који су привремено одузети од задржаних лица.

8. О привременом одузимању предмета од задржаних лица водиће се посебна евиденција.

9. ПУ Јагодина ће у будућем раду у решењима о задржавању као почетак задржавања уносити време лишења слободе, а не време доношења решења о задржавању.

СПИ Јагодина:

У СПИ Јагодина ће се спровести доле наведене препоруке имајући у виду све напред наведене које се односе на просторије за задржавање у седишту ПУ Јагодина:

1. унутар просторија за задржавање инсталирати славину за текућу воду,  или задржаним лицима омогућавати довољне количине воде за пиће у оригиналној пластичној амбалажи;

2. задржаним лицима омогућити један оброк хране најкасније у року од 6 сати од момента лишења слободе;

3. инсталирати дугме електричног звона за позивање дежурног полицијског службеника

4. водити посебну евиденцију о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника, посебно подаци о доношењу воде, евентуално хране

5. унапредити систем видео надзора у просторији за задржавање - обезбедити приватност задржаних лица, на тај начин што део око WC шоље неће бити јасно видљив, уз задржавање постојећег квалитета видео надзора и очувања безбедности.