a

Заштитника грађана пратиће данас расељавање Рома из насеља „Белвил“ на Новом Београду. Поред тога што ће пратити расељавање грађана из насеља сарадници Заштитника грађана ће надзирати и поступак њиховог усељавања у пет новоформираних насеља у београдским општинама и  у пет локалних самоуправа у другим местима у Србији.

Надзор над поступком расељења, који спроводе надлежне службе Града Београда, Заштитник грађана организује како би допринео да се овај сложен и осетљив процес спроведе у складу с међународним стандардима заштите људских права.. Заштитник грађана се нада да ће све локалне самоуправе и сви надлежни органи у 32 локалне самоуправе предузети мере из своје надлежности како би омогућили друштвену интеграцију расељених породица.