a

Слободан Јовановић, грађанин који је прошле године штрајковао глађу јер му закони нису омогућавали да добије личну карту иако је грађанин Србије, добио је ових дана тај документ пошто су измене закона које је иницирао Заштитник грађана почеле да се примењују.

Заштитник грађана Саша Јанковић, у чијој је канцеларији Јовановић боравио током штрајка, изражава задовољство позитивним исходом овог случаја и очекује да буде решен проблем и осталих грађана Србије без личних докумената.

На иницијативу Заштитника грађана Министарству унутрашњих послова, Влада је Скупштини упутила измене закона о личној карти и пребивалишту и боравишту које је парламент усвојио, па је Јовановићу и другим грађанима који у једном моменту остану без адресе омогућено да добије личну карту.

Заштитник грађана упутио је и иницијативу за измену Закона о ванпарничном поступку, како би и хиљадама грађана који нису уписани у матичне књиге, такође било омогућено признавање правног субјективитета и издавање личних докумената. Министарство правде и Влада су прихватили и ту иницијативу, али Народна скупштина није гласала о предлогу тог закона.