a

Расељавање Рома из неформалног насеља поред „Белвила“ спроведено је уз поштовање достојанства и људских права расељених грађана, оцењено је у прелиминарном извештају Заштитника грађана о расељавању тог насеља.
Сарадници Заштитника грађана су пратили, како исељавање из насеља, тако и усељавање у пет новоформираних насеља у Београду тако и у четири, од преко двадесет локалних самоуправа у Србији, у којима су Роми из насеља код "Белвил" имали пријаву боравка.

Услови у насељима у Београду у којима су Роми расељени неупоредиво су бољи од услова у којима су живели у неформалном насељу. Охрабрује и план Градске управе да обезбеди услове за њихову пуну интеграцију – решавање статусних питања, школовање деце, посао у градским службама.

У осталим локалним самоуправама у Србији у којима је Заштитник грађана пратио прихват породица нису обезбеђени услови њиховог збрињавања који су током припремног периода саопштени Заштитнику грађана.
Заштитник грађана ће пратити поступања надлежних органа у вези са збрињавањем породица, али и предузимањем мера за њихову пуну интеграцију.