a

Први акт који ће Заштитник грађана после избора послати новој влади биће иницијатива да се закони измене тако да се радницима безусловно признају права из социјалног и здравственог осигурања која им гарантује Устав, а да надлежни државни органи сносе одговорност за предузимање мера према послодавцима који не уплаћују законом прописане доприносе. Не само радници, већ и савесни послодавци трпе због бахатости појединаца, и створен је велики социјални јаз.

Хиљаде грађана годишње жали се Заштитнику грађана због тога што су лишени права по основу рада која им Устав гарантује, али су закони и њихово спровођење такви да радници у пракси остају без њих. Између осталог, поједини послодавци годинама крше закон и не уплаћују обавезне доприносе за здравствено и пензијско осигурање, због чега радници не могу да овере здравствене књижице или оду у пуноправну пензију, иако су то зарадили својим радом. Закони су, међутим, такви да радници сносе штету ако послодавци не испуњавају законске обавезе према јавним фондовима и држава им годинама гледа кроз прсте.

Заштитник грађана подсећа да дужност контроле обрачуна и плаћања доприноса има Пореска управа, која ради тога са организацијама обавезног социјалног осигурања треба да правовремено размењује податке о извршеним уплатама, основицама и другим потребним чињеницама. Заштитник грађана водио је више поступака контроле рада Пореске управе и јавних фондова по притужбама грађана и дао препоруке за отклањање уочених пропуста.

Заштитник грађана указује и на неефикасност санкција које се примењују према послодавцима који своју обавезу уплате доприноса не поштују, чак и када Пореска управа благовремено поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, због релативно кратких рокова застаревања прекршајног гоњења и могућности избегавања прекршајне одговорности. Све то указује на потребу успостављања механизма контроле који би био примеренији тренутној ситуацији на тржишту рада.

Заштитнику грађана стиже све више притужби због избегавања пријављивања радника на обавезно социјално осигурање. Радници раде на црно, без правичне зараде и елементарних права по основу рада, уплашени да пријаве послодавца и ризикују губитак какве – такве шансе за посао. Све њих Заштитник грађана ипак саветује да се обрате Инспекцији рада, а ако у њу немају поверење директно Заштитнику грађана који ће Инспекцији проследити пријаве, али сачувати идентитет подносиоца. Таква сарадња Заштитника грађана и Инспекције рада све чешће даје резултат.

У условима у којима су незапосленост, закидање на правима из радног односа и рад на црно међу највећим проблемима грађана Србије данас, Заштитник грађана Саша Јанковић честита свим радницима Међународни празник рада и позива их на истрајност и солидарност у борби за своја права, у чему им ослонац пружа и институција Заштитника грађана.