a

b_300_0_16777215_00_images_stories_cuprija.jpegИзвештај тима Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, о посети Полицијској станици Ћуприја обављеној 12. марта 2012. године, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.

Полицијској станици Ћуприја упућено је девет препорука мера за отклањање уочених недостатака.

Препоруке:

  1. Унутар просторија за задржавање у ПС Ћуприја инсталираће се славине за текућу воду (водећи рачуна да славина не представља ризик за повређивање или оштећење - по моделу постојећих испирача за тоалет), или ће се задржаним лицима омогућавати довољне количине воде за пиће у оригиналној пластичној амбалажи.
  2. ПС Ћуприја ће задржаним лицима омогућити један оброк хране најкасније у року од 6 сати од момента лишења слободе, а у случају да задржавање траје дуже од 12 сати, задржаном лицу ће се обезбедити три оброка хране дневно (доручак, ручак и вечера).
  3. ПС Ћуприја ће у просторијама за полицијско задржавање инсталирати дугме електричног звона за позивање дежурног полицијског службеника.
  4. У ПС Ћуприја ће се водити посебна евиденција о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника, посебно подаци о доношењу воде, евентуално хране.
  5. ПС Ћуприја ће унапређењем система видео надзора у просторијама за задржавање у ПС обезбедити приватност задржаних лица, на тај начин што део око WC шоље неће бити јасно видљив, уз задржавање постојећег квалитета видео надзора и очувања безбедности.
  6. ПС Ћуприја ће у просторији за полицијско задржавање поставити обавештење да је просторија под видео надзором.
  7. ПС Ћуприја ће унапредити система чувања одузетих предмета од задржаних лица, на тај начин што ће формирати посебно сместиште које се закључава, а у ком ће се обезбедити предмети који су привремено одузети од задржаних лица.
  8. О привременом одузимању предмета од задржаних лица водиће се посебна евиденција.
  9. У будућем раду у решењима о задржавању као почетак задржавања уносиће се време лишења слободе, а не време доношења решења о задржавању.