a

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и Заштитник грађана Саша Јанковић одржали су данас у Београду у Медија центру конференцију за медије са темом „Надзор над применом Закона о заштити података о личности код оператора телефоније у Србији - Уставне гаранције тајности средстава комуницирања".

Након што су презентирали досадашње резултате акције надзора над применом Закона о заштити података о личности у пракси оператора телефоније у Србији и мере које су у циљу заштите уставних гаранција права грађана предузимали, укључујући и покретање одговарајућих поступака пред Уставним судом. Повереник и Заштитник су оценили да практична ситуација у вези са заштитом приватности значајно, у великој мери одступа од стандарда утврђених Уставом Републике Србије и релевантним међународним документима.

Полазећи од наведеног Повереник и Заштитник су припремили Предлог препорука за унапређење стања у овој области, који ће, чим буду конституисани бити достављени Скупштини и Влади.