a

deca i lekari.jpgРепублички фонд за здравствено осигурање ће без одлагања, од сутра, обезбедити оверу књижица, односно право на пуну здравствену заштиту за свако дете, па и за ону децу чији родитељи раде код послодаваца који крше закон и не уплаћују доприносе у здравствени фонд, договорено је данас на састанку заштитника грађана Саше Јанковића и директора Фонда Александра Вуксановића. И министар здравља Зоран Станковић потврдио је Заштитнику грађана своју сагласност са таквим ставом.

Истовремено, надлежни државни органи, пре свега Пореска управа у Министарству финансија, мораће без одлагања и без изузетака да предузимају законом прописане мере против оних послодаваца који радницима не уплаћују обавезне доприносе, јер у противном новца за лечење свих неће бити довољно, упозоравају Заштитник грађана и здравствени фонд.

На поступање у најбољем интересу деце упућују како Устав Републике Србије, чије се одредбе о људским и мањинским правима непосредно примењују, тако и Конвенција УН о правима детета, чији је Србија потписник и која утврђује обавезу државе да обезбеди да ни једно дете не буде лишено права на здравствену заштиту по највишим стандардима остваривим у тој земљи.