a

Део радника предузћа „Шумадија ДЕС“, међу чијим запосленима су претежно особе са инвалидитетом, одлучило се за штрајк глађу настојећи да тиме скрену пажњу на свој лош положај. Радници траже исплату заосталих зарада и очекују да ће надлежне институције са више пажње и одговорности предузимати мере које ће допринети сигурности радника, а посебно радника са инвалидитетом.
Заменик заштитника грађана др Горан Башић је разговарао са радницима и рекао им да је штрајк један од начина на који могу да утичу на остваривање својих права, али да никако не предузимају ништа чиме би угрозили здравље. Заштитник грађана ће покренути одговарајуће поступке настојећи да помогне радницима да остваре своја права пред надлежним органима.

18. јул 2012.

Заменик заштитника грађана Горан Башић данас је поново обишао раднике запослене у предузећу „Шумадија“ у Крагујевцу, који штрајкују глађу због неисплаћених зарада и обавестио их да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства економије и регионалног развоја и Министарства рада и социјалне политике.

У разговорима које је заменик омбудсмана обавио са запосленима и директором предузећа, указано је да Заштитник грађана није надлежан да контролише рад предузећа „Шумадија“ али да је покренуо поступке према државним органима који су дужни да се старају о правима и обавезама радника са инвалидитетом.

Током разговора са радницима, заменик заштитника грађана Горан Башић их је замолио да прекину штрајк глађу и протесте наставе на начин којим не угрожавају здравље.