a

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава жаљење што је Народна скупштина одбила његове амандмане на Закон о ограничавању максималног износа зарада у јавном сектору.

Тим амандманима Заштитник грађана тражио је да се ограниче не само плате, већ укупан приход појединца из јавних средстава, јер је познато да велики број државних функционера остварује релативно мале зараде, али их „допуњава“ са значајним накнадама за чланство у управним и сличним одборима и телима у другим органима и организацијама јавног сектора Овај амандман је Народна скупштина одбила.

Заштитник грађана је једним амандманом тражио и да се ограничи приход запослених у свим државним, покрајинским и локалним органима и организацијама, као и јавним и другим предузећима чији је оснивач орган власти на било ком нивоу, и то без икаквих изузетака. Уместо тога, усвојени закон садржи ничим образложене изузетке, а изузети су управо органи у којима су зараде највише, међу којима су и органи који управо треба да се боре против системске корупције и гарантују правилно трошење јавних средстава.

Заштитник грађана предложио је Народној скупштини амандмане имајући у виду да је постојање довољних средстава у буџету Републике Србије материјална основа и услов за остваривање великог броја социјалних, економских, културних, еколошких, политичких, мањинских и других права грађана, и прихватајући јавно објављене оцене надлежних органа и званичника да је буџет недовољан за нужне издатке, односно да је држава пред банкротом, што би нужно имало изузетно неповољне последице по остваривање права грађана.

Заштитник грађана страхује да негативне последице пражњења буџета по остваривање права грађана неће бити избегнуте између осталог и због тога што је Народна скупштина одбила да Закон о ограничавању зарада употпуни ограничавањем и других прихода и уклањањем изузетака који погађају и финансијске ефекте закона и његову објективност.