a

b_300_0_16777215_00_images_stories_enoc-oktobar_2012.jpeg Заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић изабрана је на годишњој конференцији  Европске мреже омбудсмана за децу, одржаној прошле недеље у Никозији, за чланицу Бироа Европске мреже омбудсмана за децу, у коме се још налазе омбудсмани за децу Пољске, Кипра,  Шкотске, омбудсман за права детета Француске заједнице у Белгији. ENOC окупља тренутно 44 институције омбудсмана за децу из 34 европске државе.

 Овогодишња тема Годишње конференције била је положај детета у конфликту са законом и малолетничко правосуђе. О томе су говорили не само представници институција чланица Мреже, већ и бројни истакнути стручњаци у области права детета и малолетничког правосуђа.

 Институција Заштитника грађана Републике Србије организовала је радионицу посвећену мерама интервенције које се могу предузети у односу на дете у сукобу са законом. Тамара Лукшић – Орландић  председавала је овом сесијом, а Наташа Јовић, начелница Одељења за права детета у Стручној служби Заштитника грађана била је известилац са ове радне групе. Дискусија је показала да, и поред различитих система и разноликих мера у односу на децу у сукобу са законом, европске државе имају веома сличне проблеме, посебно у аспекту примене мера ране интервенције и диверзионих мера ван или у оквиру система малолетничког правосуђа.

 Европска мрежа омбудсмана за децу усвојила је Изјаву о положају деце у сукобу са законом у европским државама, потреби ране превенције малолетничког преступништва, нужности увођења диверзионих модела и принципа ресторативне правде у системе малолетничког правосуђа и потреби јачања улоге и овлашћења независних институција у остваривању и заштити права детета.

panel flajer