a

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава жаљење што Министарство унутрашњих послова не поступа правовремено по препоруци и не исправља пропусте у вези безбедносне провере кандидата за пријем на Криминалистичко-полицијску академију (КПА).

Безбедносној провери кандидата за КПА мањка правилан законски основ, кандидатима је ускраћено право на ефикасан правни лек против негативне провере, провером се задире у приватност трећих лица без њихове сагласности, а простор за дискреционо одлучивање о нечијој безбедносној подобности је недопустиво широк, утврдио је Заштитник грађана поводом конкретне притужбе коју је добио.

Иако се, поводом појединачног случаја који говори и о системским недостацима, Министарство унутрашњих послова обавезало да ће правовремено да допуни безбедносну проверу кандидата па тек онда правилно оцени његову, односно њену стварну безбедносну поузданост, то се није десило, а протек времена укида могућност да се исправи евентуално погрешан закључак мањкаве провере.

Иначе, према садашњим прописима и пракси, особа која се проверава не може чак ни да буде обавештена о околностима због којих је исход провере негативан, нити јој на располагању стоји ефикасан правни лек, због чега је Заштитник грађана и покренуо поступак контроле.

Заштитник грађана Саша Јанковић посебно позива Министарство унутрашњих послова на извршавање његових препорука и ефикаснију сарадњу у решавању конкретних случајева, укључујући ту и случајеве у којима су садашњим или бившим припадницима полиције угрожена или прекршена права.