a

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић изабран је за члана Поткомитета Уједињених нација за превенцију тортуре. Јанковић је на заседању држава-чланица Опционог протокола Уједињених нација уз конвенцију против тортуре одржаној 25. октобра у Женеви добио двотрећинску подршку.

Избор Милоша Јанковића за члана Поткомитета Уједињених нација за превенцију тортуре је признање напретка Србије у овој области и охрабрење свим домаћим институцијама које су у сарадњи са Заштитником грађана пробудиле свест о недопустивости тортуре и сузбијају је.

Заштитник грађана Саша Јанковић истиче и овом приликом да појединачни случајеви тортуре, недопустиво лоши смештајни услови у појединим објектима и недостатак механизама ресоцијализације током и после издржавања казне остају највећи проблеми затворског система у Србији.