a

Приступачност јавним објектима, установама, јавним површинама, пуно споразумевање са непосредним окружењем и правовремено добијање информација, услови су друштвене укључености особа са инвалидитетом. У локалним самоуправама већина јавних објеката и површина, а тиме и услуга, није доступно особама са различитим видовима инвалидитета.

Упркос томе што је Министарство грађевинарства и урбанизма. уредило начин на који треба планирати и спроводити изградњу објеката и јавних површина како би они били доступни и грађанима са инвалидитетом, већина инвеститора се тога не придржава и на тај начин онемогућава њихово укључивање у локалну заједницу.

Заштитник грађана је упутио Мишљење Министарству грађевинарства и урбанизма очекујући да овај орган управе унапреди постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности тако што ће га прилагодити концепту „приступачности за све“, што ће развити начине доследне контроле његове примене.