a

Јачање друштвене инклузија припадника рањивих група је процес који захтева подршку грађана и стварање окружења у којем различитост није предност, нити је мана за остваривање права. Друштво једнаких грађана, како пред законом, тако и у шансама, темељи се у културном и образовном систему који јавна управа мора одговарајуће да подржава и развија. Укључивање деце у образовни систем, засновано на инклузивним принципима, указује на то да је Република Србија предузела мере које би требало да омогуће остваривање пуне једнакости за све, али искуства и уочени проблеми упућују и на то да су потребне одговарајуће промене и унапређивање овог система. О проблемима инклузије у образовању и запажањима Заштитника грађана о раду „интересорних комисија“, приступачности школа, ученичких домова и других образовних установа, предрасудама које су присутне и које погодују сегрегацији ученика из рањивих група говорио је др Горан Башић, на Конференцији коју је поводом унапређења инклузивног образовања у Мачванском округу организовало Удружење студената с хендикепом.