a

Имајући у виду сазнања да у одређеним београдским општинама грађани ромских насеља имају проблема са пријавом пребивалишта и боравишта због тога што живе у неформалним насељима, али и то да центри за социјални рад одбијају да испуне законом прописану обавезу и пријаве привремено пребивалиште на своју адресу, Заштитник грађана организовао је пријем притужби у неформалним насељима „Депонија“ и „Чукаричка шума“.

Немогућност пријављивања пребивалишта има за последицу да велики број грађана не може да прибави лична документа, ни да оствари право на социјалну помоћ иако већином социјално угрожене породице насељавају ова насеља.