a

Предузеће Железнице Србије је поводом притужби грађанина савесно обавестило Заштитника грађана о мерама које предузима како би спречило пушење у возовима и о проблемима на које у томе наилази. Предузеће је известило и о начину на који сузбија недолично понашање својих запослених.