a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/ivanjica.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/ivanjica.bmp image/bmp

ivanjica.bmpСоцијално укључивање особа са инвалидитетом се остварује, али не на начин који гарантује пуно остваривање људских права и одговарајућу заштиту њихових интереса у условима најмање рестриктивног окружења. Искуства која су стечена у различитим системима – образовању, социјалној и здравственој заштити основа су за унапређења процеса друштвеног укључивања и представљају капитал јавне управе од које се очекује да развије различите врсте подршке у локалним заједницама особама са инвалидитетом.

О овим питањима и поступањима Заштитника грађана у вези са заштитом права особа с инвалидитетом говорио је др Горан Башић у Ивањици на Конференцији коју је организовало Удружење студената са хендикепом.