a

Родитељи ученика ОШ „Антон Скала“ у Београду нису адекватно и у пуном обиму укључени у планирање мера додатне подршке у образовању за њихову децу са сметњама у развоју, утврдио је Заштитник грађана, а они су ти који најбоље познају могућности и потенцијале своје деце.

Заштитник грађана препоручио је Основној школи „Антон Скала“ да обезбеди пуно учешће родитеља у раду тимова за пружање додатне подршке ученицима и учешће у планирању мера додатне подршке за њихову децу. Мере додатне подршке, препоручио је Заштитник грађана, треба да се пружају ученицима на начин који у најмањој могућој мери ремети процес редовног образовања детета.