a

Градска интерресорна комисија дала је нејасно и непрецизно мишљење о мерама додатне подршке ученици са тешкоћама у развоју, без претходне процене потенцијалних извора подршке у дететовом окружењу, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана препоручио је интерресорној комисији општине да спроведе нови поступак процене потреба детета, у коме ће проценити и ресурсе за пружање додатне подршке у дететовом окружењу и дати ново, образложено мишљење.