a

Полицијска управа у Новом Саду пропустила је да утврди све чињенице о незаконитом, неправилном и непрофесионалном поступању полицијских службеника према малолетнику и није поступила по мерама које је, у вези са овим случајем, предложио Сектор унутрашње контроле полиције.

Заштитник грађана упутио је препоруке Полицијскoj управи Нови Сад како би се предузеле мере ради отклањања/умањења пропуста извршених на штету права, интереса и достојанства личности детета и обезбедило да у будућим случајевима полицијски службеници своје радње и активности према малолетнику извршавају законито и у складу са прописаним правилима о примени полицијских овлашћења према малолетним лицима.

Сагласно томе, Полицијска управа Нови Сад и Сектор унутрашње контроле полиције обезбедиће да се у будућим случајевима притужби против полицијских службеника, у потпуности утврде све чињенице и размотре све околности и у потпуности уважавају надлежности и овлашћења Сектора унутрашње контроле полиције, као и мере које овај орган интерне контроле рада полиције предложи.