a

Заштитник грађана упутио је препоруке  Центру за социјални рад и Полицијској управи у Јагодини због непоступања у складу са законским могућностима, у погледу обима, садржаја и начина реаговања, односно неефикасног и неблаговременог  поступања  у заштити живота жене која је била изложена партнерском насиљу, нарочито након напуштања партнерске заједнице

Заштитник грађана је утврдио да су ова два органа, која су имала довољно сазнања о постојећем насиљу, пропустила да предузму све законом прописане мере , као и стандардне мере заштите жене од насиља, али и да успоставе свеобухватну међусобну, односно сарадњу са другим надлежним органима, како би се сачували животи жртве насиља, али и починиоца.

Препоручено им је да убудуће, у случајевима идентификовања насиља у породици, нарочито родно заснованог насиља, у највећој мери користе своје надлежности и овлашћења утврђена  законом, као и да у потпуности извршавају своје обавезе ради правовремене, потпуне и делотворне заштите жена од насиља, како би се смањила могућност грешке и сачували животи жена и деце.

Сагласно томе, неопходно је, у овом , као и код  евентуално будућих случајева да се утврди одговорност запослених за евентуалне пропусте у раду.