a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Управа града Лесковца донели су акт којим су Гимназији и Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу упутиле обавезујуће препоруке о привременом уређењу организације рада, како би се обезбедило равномерно оптерећење ученика обе школе и равноправно коришћење школског простора.

Министарство и Град Лесковац определили су и начин трајног уређења односа између школа у погледу коришћења школског објекта који две школе заједнички користе.

Ученици Гимназије и Економске школе ће тако, по први пут након више деценија, на једнак начин похађати наставу, јер ће обе школе, почев од другог полугодишта ове школске године, спроводити наизменичну промену смена у којима одржавају наставу, а ученицима обе школе биће на једнак начин доступан школски простор.