a

Иако је захтев за накнаду трошкова превоза детета до и од школе поднео пре више месеци, родитељ детета остао је ускраћен за одлуку Управе општине. Овај орган је, уместо да о поднетом захтеву спроведе поступак и донесе одлуку, подносиоца  усменим путем упутио да захтев поново преда, овај пут – ненадлежном органу.

Заштитник грађана оценио је да је Управа општине повредила закон и начела добре управе и правилног административног понашања и препоручила органу да без одлагања донесе одлуку о поднетом захтеву, а подносиоцу притужбе упути писмено извињење због учињених пропуста.