a

О важности прикупљања података о рањивим групама и могућностима сарадње разговарали су заменик заштитника грађана др Горан Башић и директорка Популационог фонда Уједињених нација за регион Западног Балкана др Доинa Болога.

Саговорници су се сагласили да је непостојање података о рањивим групама, посебно за маргинализоване етничке групе, особе са инвалидитетом и старије препрека за припрему реалних политика интеграције и њиховог потпуног укључивања у друштво.

Заштитник грађана уз подршку агенција Уједињених нација прикупља одређене податке на основу којих кроз редовне поступке надлежним органима управе указује на проблеме и препоручује одговарајућа поступања за њихово превазилажење.