a

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине данас је била домаћин стручног скупа посвећеног унапређењу положаја грађана са инвалидитетом и могућностима потпуног остваривања и заштите њихових права. Дискусију је организовао Заштитник грађана Републике Србије, а учесницима је представљен и документ „Јединствене европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници“, чији је аутор Европска група експерата за деинституционализацију. Уз учешће представника покрајинске Скупштине, ресорних републичких министарстава, Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана, представника болница и установа социјалне заштите, међународних и невладиних организација, удружења и стручњака из ове области, на скупу се говорило о значају и важности започињања процеса деинституционализације, с циљем да особе које су смештене у психијатријске и установе социјалне заштите буду враћене у своју примарну друштвену и породичну средину.

Настојећи да допринесе унапређењу положаја особа са инвалидитетом, Заштитник грађана је организовао разговоре о овој теми, рекао је заменик заштитника грађана др Горан Башић. Он је оценио да не можемо бити задовољни тренутним стањем у области заштите права особа са инвалидитетом и додао да ће Заштитник грађана инсистирати на томе да у решавање ове проблематике буду укључени и сами корисници услуга. Као један од разлога што се у установама здравствене и социјалне заштите и даље налази велики број особа са инвалидитетом, јесте и то што у заједници не постоји довољна подршка као ни адекватни социјални сервиси за особе са инвалидитетом и њихове породице. Због тога је потребно развијати систем подршке и систем једнаке приступачности за све, изјавио је Башић.