a

Заштитник грађана утврдио да је Одељење Нови Београд Градског центра за социјални рад Београд са значајним закашњењем одговарао на захтеве правосудних органа за достављање информација и стручних мишљења, чиме је непосредно утицао на пролонгирање судских поступака који су се односили на права детета.

Бројне пријаве мајке да је отац задржао дете супротно судској одлуци о поверавању детета и пријаве да дете са мајком нема никаквих контаката, месецима су наилазиле на ћутање Одељења Нови Београд (орган старатељства), а мере које је предузео након седам месеци, биле су неефикасне и нису довеле ни до поновног успостављања контакта детета са мајком, нити до повратка детета у мајчину породицу, у складу са судском одлуком.

Заштитник грађана препоручио је Градском центру за социјални рад да спроведе процену стања и потреба детета и контролу предузетих мера, обавести надлежне судове о пропустима органа старатељства, предузме мере како би се обезбедило правилно поступање органа у будућности, а директорки Градског центра да спроведе поступке утврђивања појединачне одговорности стручних радника поступајућег одељења.

Градски центар за социјални рад је у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.