a

На позив парламентарног војног повереника Босне и Херцеговине Бошка Шиљеговића заштитник грађана Саша Јанковић учествовао је у раду Регионалне конференције „Позитивне праксе у заштити људских права припадника оружаних снага“ и излагао на тему  досадашњих активности Заштитника грађана у заштити и унапређењу људских права припадника оружаних снага Републике Србије.

Јанковић  је изјавио да припадници оружаних снага у највећем броју у својим притужбама указују на кршење социјално-економских права и представио карактеристичне случајеве из позитивне праксе у заштити и унапређењу људских права. 

Јанковић је позитвно оценио сарадњу Заштитника грађана и Министарства одбране и истакао да се у све већем броју случајева након покретања поступка у кратком року  отклањају пропусти у раду.

Регионалну конференцију у Сарајеву је организовала Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.