a

На састанку са представницима удружења родитеља „несталих беба“, који су родитељи затражили подстакнути недавно донетом пресудом Европског суда за људска права, заштитник грађана Саша Јанковић изразио је очекивање да ће, у складу са пресудом и пре скоро три године упућеним Посебним извештајем Заштитника грађана, без одлагања бити започет рад на доношењу посебног закона, како би се на ауторитативан и недвосмислен начин пружио одговор о судбини деце чији родитељи сумњају да су им противправно одузета након рођења.

Заједнички напор министарстава правде и државне управе, унутрашњих послова и здравља, треба да прати и процес консултација са представницима родитеља, чија искуства морају бити узета у обзир приликом осмишљавања конкретних законских решења, истакао је заштитник грађана. Омбудсман ће, као што му Устав и закон налажу и омогућавају, саветима и мишљењима настојати да допринесе настанку квалитетног законског текста и његовој брзој имплементацији.