a

Заштитник грађана Саша Јанковић и представници удружења родитеља деце са сметњама у развоју, деце са инвалидитетом и деце којој је неопходна стална нега и помоћ, предаће сутра, 07. 05. 2013. године, у 11.30 часова председнику Народне скупштине Републике Србије предлоге закона о изменама и допунама Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом.

Предлозима измена закона које је припремила стручна служба Заштитника грађана уводе се нови облици подршке родитељима и деци са сметњама у развоју, деци са инвалидитетом и тешко болесној деци којој је неопходна стална нега и помоћ. Представници организација родитеља приложиће и 51.000 потписа грађана и преко 10.000 онлајн потписа подршке за своју иницијативу, односно предлог закона који подноси Заштитник грађана.

Предлози уводе могућност рада са скраћеним радним временом уз накнаду зараде и родитељима деце којој је потребна стална нега и помоћ и ако су старија од пет година (што је досадашња граница); посебне заштитне мере за запослене родитеље у погледу прерасподеле радног времена и рада ноћу, као и посебну накнаду незапосленим родитељима који – због тога што непосредно пружају негу и помоћ детету коме је она стално потребна и која деци није доступна кроз постојеће сервисе подршке – нису у могућности да се запосле, односно ради неге детета су морали да напусте посао.

Са Заштитником грађана у Скупштину ће доћи и Душица Вукосављевић, мајка детета са церебралном парализом, која се прва обратила Заштитнику грађана и предложила да припреми предлог измена закона; Бојана Миросављевић из Удружења за борбу против ретких болести код деце „Живот“; Ана Кнежевић из Удружења родитеља деце и младих са сметњама у развоју „Ево рука“; Бранко Лукић и Миленко Мићановић из Удружења „Вера“; Вида Лукић из Београдског удружења за помоћ особама с аутизмом; Иванка Јовановић из Националне организације особа са инвалидитетом Србије; Драгана Соћанин из Удружења „Родитељ“; Драгана Ћирић-Миловановић из Удружења "Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI "; Сандра Иванковић из Удружења за подршку особама са инвалидитетом „Срећа“.