a

Насиље у школама и даље је значајан проблем с којима се суочавају деца, њихове породице, школе и друге институције, оценио је заштитник грађана Саша Јанковић. Он је на седници Одбора за права детета, на којој је разматран извештај Заштитника грађана о правима детета у 2012, казао да се уочава известан помак у поступањима школа и инспекцијском надзору али да школе не примењују правила постављена Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Јанковић је навео да се од 34 препоруке које је Заштитник грађана упутио због насиља у школи у прошлој години, 15 односило на физичко и психичко насиље запосленог у школи над учеником. Нагласио је да је извештај показао да је пракса телесног кажњавања детета у циљу његовог васпитања и дисциплиновања и даље у високом проценту присутна у односима родитеља и деце.

У извештају Заштитника грађана наведено је да је у области права детета та институција у 2012. примила 409 притужби, а по сопственој иницијативи истраживала 16 случајева. Укупан број предмета је био 425, што чини 9,5 одсто од укупног броја притужби које је Заштитник грађана примио у 2012. години.

Заштитник грађана је преко интернет странице намењеној деци (www.pravadeteta.rs ) примио и одговорио на 65 питања деце или одраслих забринутих за положај деце.  Питања која је Заштитник грађана примио преко интернет странице су се најчешће односила на: квалитетно образовање (18), поштовање дететових најбољих интереса (девет), право на одговарајући животни стандард (седам) и право на одмор и рекреацију (четири).

Јанковић је казао да је у односу на претходну годину број притужби у области права детета незнатно повећан, али да то не значи да су права детета угрожена већ да је повећано поверење у Заштитника грађана.